Website hữu ích cho bé học tiếng Anh (mẫu giáo)

Một số website hữu ích bạn có thể tham khảo để cho bé học tiếng Anh: http://www.starfall.com/ [Trò chơi, đọc truyện, bài hát, dạy phát âm, …] http://www.nickjr.com/ [Trò chơi, thủ công, …] http://www.cookie.com/preschool.html [Trò chơi giúp thực hành ngôn ngữ và toán, câu đố, …] http://www.eslkidstuff.com/ [Trò chơi, bài hát, thủ công, flashcards,…] http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ %5BTròContinue reading Website hữu ích cho bé học tiếng Anh (mẫu giáo)