Sách về phương pháp Montessori – BÍ ẨN TUỔI THƠ

Tác phẩm này được xuất bản lần đầu vào năm 1938, nó giúp độc giả biết được những điều bí mật: những bí mật có thể quan sát được bởi người quan sát kiên nhẫn, khách quan, quan tâm và nhân ái. Cuốn sách trình bày các nguyên tắc mấu chốt của triết lí Montessori. … Continue reading Sách về phương pháp Montessori – BÍ ẨN TUỔI THƠ

Sách về phương pháp Montessori – TRẺ THƠ TRONG GIA ĐÌNH

Cuốn Trẻ thơ trong gia đình, được dịch từ tác phẩm mang tựa đề The child in the family của nhà giáo dục kiệt xuất Maria Montessori (do Nancy Rockmore Cirillo dịch từ tiếng Ý, và ABC Clio Ltd., xuất bản năm 1989). Cuốn sách đã được hai dịch giả Trịnh Xuân Tuyết (Đại học … Continue reading Sách về phương pháp Montessori – TRẺ THƠ TRONG GIA ĐÌNH