Các sách bắt buộc phải đọc khi tham gia khóa đào tạo giáo viên/ trợ giảng Montessori của AMI

Khi tham gia khóa đào tạo giáo viên/ trợ giảng Montessori của AMI (Association Montessori Internationale), học viên bắt buộc phải đọc khá nhiều sách. 1/AMI Diploma Children’s House (3-6)  [Khóa học tối thiểu 400 giờ lý thuyết, 140 giờ thực hành + tối thiểu 170 giờ quan sát và thực tập ở lớp học thực … Continue reading Các sách bắt buộc phải đọc khi tham gia khóa đào tạo giáo viên/ trợ giảng Montessori của AMI

Ai đã nghiên cứu và sáng tạo ra Phương pháp giáo dục Montessori?

Bà Maria Montessori (1870 – 1952) là một bác sỹ, nhà giáo dục và nhà cải cách người Ý. Bà là người đã nghiên cứu và phát triển phương pháp giáo dục dựa trên khả năng học hỏi và tiếp thu một cách tự nhiên của trẻ – Phương pháp giáo dục Montessori. Sinh năm … Continue reading Ai đã nghiên cứu và sáng tạo ra Phương pháp giáo dục Montessori?