Các sách bắt buộc phải đọc khi tham gia khóa đào tạo giáo viên/ trợ giảng Montessori của AMI

Khi tham gia khóa đào tạo giáo viên/ trợ giảng Montessori của AMI (Association Montessori Internationale), học viên bắt buộc phải đọc khá nhiều sách. 1/AMI Diploma Children’s House (3-6)  [Khóa học tối thiểu 400 giờ lý thuyết, 140 giờ thực hành + tối thiểu 170 giờ quan sát và thực tập ở lớp học thực … Continue reading Các sách bắt buộc phải đọc khi tham gia khóa đào tạo giáo viên/ trợ giảng Montessori của AMI

Giáo viên Montessori làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của nhiều học sinh trong 1 lớp học

Giáo viên Montessori làm nhiều việc hơn là trình bày các bài giảng. Bí quyết của bất kỳ một giáo viên giỏi nào là giúp người học đạt đến điểm mà cả trái tim và tâm hồn họ đều rộng mở và họ sẵn sàng để học, khi mà động lực không phải là đạt … Continue reading Giáo viên Montessori làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của nhiều học sinh trong 1 lớp học