Tại sao phương pháp Montessori chú trọng bài tập Thực hành Cuộc sống?

Bài tập thực hành cuộc sống là tập hợp các hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Nếu các hoạt động thực hành cuộc sống được dạy cho trẻ em vào đúng thời điểm cần thiết, chúng ta đã giúp trẻ biết tự làm mọi việc và điều này sẽ tốt hơn nhiều so với … Continue reading Tại sao phương pháp Montessori chú trọng bài tập Thực hành Cuộc sống?

Chương trình học theo phương pháp Montessori

Chương trình học theo phương pháp Montessori được sắp xếp thành các nội dung nghiên cứu tích hợp theo một đường xoắn ốc, chứ không phải theo kiểu truyền thống là chương trình được chia thành các môn học riêng rẽ, với chủ đề nhất định thì sẽ chỉ được học ở một mức độ … Continue reading Chương trình học theo phương pháp Montessori