10 gợi ý từ những giáo viên có kinh nghiệm để giúp con thành công

Dành thời gian cho con. Sự quan tâm của cha mẹ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cổ vũ con cái trên con đường dẫn tới thành công. Tỏ thái độ tích cực. Khuyến khích con luôn cố gắng hết sức mình, nhưng cũng đừng tạo áp lực cho con bằng … Continue reading 10 gợi ý từ những giáo viên có kinh nghiệm để giúp con thành công