Bài tập Mở rộng với Tháp hồng và Thang nâu

Sau khi bé đã thành thạo bài học với từng học cụ Tháp hồng và Thang nâu, bạn có thể hướng dẫn bé thêm các bài tập mở rộng. Chắc chắn bé sẽ rất hứng thú đấy. Continue reading Bài tập Mở rộng với Tháp hồng và Thang nâu