[DOWNLOAD] Truyện Audio tiếng Anh cho bé (1)

01_I_Sit 02_Jen 03_My_Fan 04_I_Help 05_Where_Is_Cam 06_To_the_Top 07_The_Mat 08_I_Like_to_Go_Out 09_See_What_He_Can_Do 10_I_Like_What_I_See 11_The_Fox 12_A_Bit_for_Pip 13_Fun_in_the_Snow 14_Where_Can_We_Go 15_The_Fog 16_Where_Did_They_Go 17_I_Want_to_Win_One 18_Fun_for_Six 19_Down_the_Hill 20_The_Pet_for_Us 21_A_Big_Box 22_A_Big_Job 23_What_Is_the_Job 24_Zim_and_Zan 25_The_Animal_Quiz 26_The_Little_Egg 27_What_a_Race_33 28_The_Party 29_The_Map 30_Ben_Has_to_Go_33 31_A_Plant_Grows 32_Animal_Coverings 33_Animals_Move 34_How_Does_a_Plant_Grow 35_Can_Sort 36_Measuring_Weather 37_Our_Earth 38_Reuse_and_Recycle 39_Water_Changes Continue reading [DOWNLOAD] Truyện Audio tiếng Anh cho bé (1)

Phương pháp CPA trong dạy Toán ở Singapore

Tiến sỹ Yeap Ban Har giải thích về các nguyên lý của Phương pháp Cụ thể – Hình ảnh – Trừu tượng (Concrete Pictorial Abstract (CPA) approach) được sử dụng sách giáo khoa Toán của Singapore. Phương pháp CPA dựa trên nghiên cứu của nhà tâm lý Jerome Bruner cho rằng có 3 bước cần … Continue reading Phương pháp CPA trong dạy Toán ở Singapore

Website hữu ích cho bé học tiếng Anh (mẫu giáo)

Một số website hữu ích bạn có thể tham khảo để cho bé học tiếng Anh: http://www.starfall.com/ [Trò chơi, đọc truyện, bài hát, dạy phát âm, …] http://www.nickjr.com/ [Trò chơi, thủ công, …] http://www.cookie.com/preschool.html [Trò chơi giúp thực hành ngôn ngữ và toán, câu đố, …] http://www.eslkidstuff.com/ [Trò chơi, bài hát, thủ công, flashcards,…] http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ %5BTròContinue reading Website hữu ích cho bé học tiếng Anh (mẫu giáo)