TẠI SAO TRẺ NHỎ BÂY GIỜ CHÁN HỌC, CÁCH NÀO ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH (P.2)

Tiếp theo post trước nêu ra thực trạng hiện nay khi các bạn nhỏ hay kêu chán học và ít kiên nhẫn (xem post theo đường link: https://www.facebook.com/hockieumytainha/posts/1962235753792912), Thu Hồng post này dịch tiếp phần 2 bài viết của cô Victoria Proody nhé. Tất cả những đoạn mở ngoặc là những giải thích thêm của Thu … Continue reading TẠI SAO TRẺ NHỎ BÂY GIỜ CHÁN HỌC, CÁCH NÀO ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH (P.2)